Hoppa till huvudinnehåll

Villkor och bestämmelser

 

Välkommen till IPTV BlueSky!

——————

Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som gäller för användningen av IPTV BlueSkys webbplats, som finns på https://iptvbluesky.com.

Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa regler och villkor. Fortsätt inte att använda IPTV BlueSky om du inte godkänner alla villkor som anges på den här sidan.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och friskrivningsklausul samt alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vår" och "Oss" hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudande, godkännande och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen med vår hjälp till kunden på lämpligaste sätt för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stor bokstav och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma sak.

——————

Licens

——————

Om inget annat anges äger IPTV BlueSky och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på IPTV BlueSky. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från IPTV BlueSky för ditt eget personliga bruk enligt de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte:

 1. Återpublicera material från IPTV BlueSky

 2. Sälja, hyra eller underlicensiera material från IPTV BlueSky

 3. Reproducera, duplicera eller kopiera material från IPTV BlueSky

 4. Redistribuera innehåll från IPTV BlueSky

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. IPTV BlueSky filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de visas på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från IPTV BlueSky, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikterna och åsikterna hos den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar ska IPTV BlueSky inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits som ett resultat av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

IPTV BlueSky förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 1. Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;

 2. Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;

 3. Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är en invasion av privatlivet

 4. Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra affärer eller anpassade eller nuvarande kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed IPTV BlueSky en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

——————

Integritetspolicy

——————

Din integritet är viktig för oss.

Det är IPTV BlueSkys policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när vi driver vår webbplats. Följaktligen har vi utvecklat denna sekretesspolicy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och på annat sätt använder personlig information. Vi har beskrivit vår integritetspolicy nedan.

Vi samlar in personuppgifter på lagliga och rättvisa sätt och, där så är lämpligt, med den berörda personens vetskap eller samtycke.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in.

Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som vi har angett och för andra underordnade ändamål, såvida vi inte får samtycke från den berörda personen eller enligt vad som krävs enligt lag.

Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas och, i den utsträckning det är nödvändigt för dessa ändamål, vara korrekta, fullständiga och aktuella.

Vi skyddar personuppgifter genom att använda rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld samt obehörig åtkomst, utlämnande, kopiering, användning eller ändring.

Vi kommer endast att lagra personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa syften.

Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls. IPTV BlueSky kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan efter IPTV BlueSkys eget gottfinnande.

——————

Förbehåll för rättigheter

——————

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

——————

Borttagning av länkar från vår webbplats

——————

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

——————

Friskrivningsklausul

——————

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ert ansvar för dödsfall eller personskada;

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

 • begränsa något av våra eller dina ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller

 • utesluta något av våra eller era ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De ansvarsbegränsningar och ansvarsförbud som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivningsklausul: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skyldigheter som uppstår enligt friskrivningsklausulen, inklusive skyldigheter som uppstår på grund av avtal, skadestånd och brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

sv_SESvenska